top of page
Ondernemingsrecht            

 

 • Begeleiding bij elke stap van uw onderneming

  • De oprichting & keuze van uw vennootschapsvorm

  • Het opstellen van contracten met cliënteel en leveranciers

  • Geschillenregeling,  bemiddeling & incasso

  • Overdracht van aandelen

Verbintenissen & Overeenkomsten

 

 • Alle koop-verkoop aangelegenheden

 

 • Alle huur-verhuur problematiek

 

 • Alle commerciële overeenkomsten, distributie- en samenwerkingscontracten

 

 

Verzekerings- & Aansprakelijksheidsrecht

 

 • Zowel het uitbrengen van als het verweer op aansprakelijkheidsvorderingen (auto, brand en aanverwanten).
   

Bouw- & Vastgoedrecht

 

 

 • Aannemingsrecht

 

 • Bouwrecht

 

 • Mede-eigendom

Insolventierecht

 

 

 • Reeds meer dan dertig jaar actief in de sector van het insolventierecht als curator bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en Brussel

 

 • Begeleiding van falingen, ondernemingen in moeilijkheden en WCO's

Mededingings- & consumentenrecht

 

 • (On)eerlijke concurrentie

 • Reglementering van de marktpraktijken

 • Verboden bedingen & (on)eerlijke reclame

 • Intellectuele rechten (merken, auteursrecht, tekeningen & modellen, octrooien)

 • Onrechtmatige mededinging & kartelrecht

Economisch strafrecht

 

 • Faillissementsmisdrijven, oneigenlijk gebruik van vennootschapsgoederen

 

 • Boekhoudkundige analyses en bijstand bij expertises

Arbeidsrecht

 

 • Analyse & opmaak van arbeidsovereenkomsten

 

 • Ontslagreglementering

 

 • Bemiddeling

bottom of page