top of page
Teughels Advocaten
Wij gidsen u doorheen het moeras van het Belgische recht en bieden u permanente bijstand aan.
Teughels Advocaten wordt geleid door:
Yves Teughels
Yves Teughels
 • Advocaat - Curator

 • Lid van de Antwerpse Balie sinds 1975

 • Curator bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen

 

 • Specialiteiten:

  • ​Handels-, economisch en financieel recht

  • Aannemingsrecht

  • Alle problemen i.v.m. onroerende goederen

  • Faillissementen en wetgeving WCO

  • (Economisch) strafrecht

  • Familierecht

  • Alle problemen in verband met onroerend goed (huur, handelshuur, aan- en verkoop...)

  • Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Katrien Teughels
Katrien Teughels
 • Advocaat - Curator - Erkend bemiddelaar

 • Lid van de Antwerpse Balie sinds 2011

 

 • Specialiteiten:

  • Ondernemingsrecht

  • Commerciële geschillen

  • Marktpraktijken en mededigingsrecht

  • Alle problemen in verband met onroerend goed (huur, handelshuur...)

  • Bouw- en vastgoedrecht

  • Verbintenissenrecht

bottom of page